Privacy beleid

1. Rechten van betrokkenen

De GDPR versterkt verschillende rechten voor betrokkenen (personen van wie de gegevens worden verwerkt):

 • Recht op inzage: Betrokkenen hebben het recht om te weten welke persoonsgegevens een organisatie over hen bewaart en hoe deze worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: Betrokkenen kunnen onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): Onder bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen hun gegevens laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkenen kunnen de verwerking van hun gegevens laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Betrokkenen kunnen hun gegevens opvragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

2. Verantwoordingsplicht

Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze in overeenstemming met de GDPR werken. Dit omvat onder andere:

 • Documentatie: Het bijhouden van gedetailleerde gegevens over verwerkingsactiviteiten.
 • Beveiligingsmaatregelen: Implementatie van technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
 • Data Protection Impact Assessments (DPIA): Het uitvoeren van DPIA’s voor verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico inhouden

Privacybeleid van Runkster Tafeltennisklub vzw

Inleiding Bij Runkster Tafeltennisclub vzw – RTTK – hechten wij veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen.

1. Verzameling van Persoonsgegevens Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gebruikersgedrag op onze website

2. Rechtsgrond voor Verwerking Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

3. Delen van Persoonsgegevens Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:
Wettelijke verplichtingen (bijv. wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken)

4. Bewaring van Persoonsgegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn vereist is.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

6. Uw Rechten U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar

7. Contactgegevens Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

 • E-mail: info@rttk.be
 • Adres: Kramerslaan 1C te 3500 Hasselt

8. Wijzigingen in het Privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.