Algemene vergadering

De jaarlijkse A.V. van onze club vindt plaats op 28 juni 2024.

Uitnodiging per email volgt.

Door maccie