Steun ons en koop online via Trooper!!! Klik hier
  1. Home
  2. /
  3. Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Door mijn deelname aan de activiteiten verbind ik mij ertoe de statuten en reglementen van de club en van de overkoepelende vzw te eerbiedigen, en geen handelingen te stellen of acties te ondernemen die de club of de vzw schade berokkenen of haar benadelen.

Anderzijds word ik automatisch toegevoegd lid van de Runkster Tafeltennisklub vzw, hetgeen mij het recht geeft de algemene vergadering bij te wonen en inzage te nemen van verslagen, geschriften en gegevensbestanden die de club aanbelangen, vragen te stellen hieromtrent en adviezen uit te brengen. Ik heb evenwel geen stemrecht.

Ik geef de club en de overkoepelende vzw geen toelating om mijn gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het interne beheer van de vereniging, noch om aan derden een gebruiksrecht ervan te verlenen, ze mede te delen, te verkopen of te verhuren. Zie ook ons Privacybeleid.